Om oss

Om oss

Det är vi som är Zoom Arkitekter

Mycket välkomna till oss på Grönegatan i Lund!

Vi arbetar med gestaltning från den stora till den lilla skalan, från övergripande planering till detaljprojektering, från innovativa framtidsprojekt till utformning och planering av privata och offentliga byggnader.

Att vara arkitekt är ett kreativt och spännande yrke som är både tekniskt och konstnärligt. I rollen som arkitekt har vi också ett ansvar för vår omgivning och vår miljö.

Vi har i alla våra projekt en hög ambition när det gäller gestaltning och vårt mål är att bidra med en vacker, funktionell och hållbar arkitektur.

Lyhördhet och känslighet är en grundläggande utgångspunkt i alla uppdrag. Det unika för platsen, beställaren och brukarens behov, hög arkitektonisk kvalité, ekonomiska ramar, miljöaspekter samt tekniska egenskaper är alla viktiga förutsättningar.

Våra medarbetares breda arkitektkompetens och engagemang kombinerad med olika specialistkunskaper gör att vi kan erbjuda en effektiv organisation för olika typer av arkitektuppdrag.