Flerbostadshus

Bollhuset i Lund

Idrottscentrum i Lund

Tillsammans med Lundafastigheter har vi på Zoom Arkitekter arbetat fram  ett förslag kring fler lokaler i Bollhuset.

Förslaget  innebär ca 155 nya bostäder samt fler träningslokaler,  i ett attraktivt läge nära Lunds centrum och med bra tillgång till viktiga kommunikationer.

En nybyggnation gör att man kan låta Bollhuset ha all sin verksamhet igång.

Finansieringen av det nya idrottscentret räknar man delvis kunna täcka genom bygget av nya bostäder.

Förslaget har fått mycket positiv respons.

http://www.sydsvenskan.se/lund/bostader-vid-bollhuset/

http://www.skd.se/2016/02/14/nybygge-knutet-till-bollhuset-losningen/

http://lund.lokaltidningen.se/kan-bli-bostader-vid-bollhuset-/20151216/artikler/712169762/2409

 

Snabbmeny: Projekt