Aktuellt - Utvalda projekt

Delfinskolan Lund

Delfinskolan

Uppe på Norra Fäladen i Lund har vi ritat en helt ny skola för ca 300 elever och en förskola med 6 avdelningar samt bostäder för ca 150  studenter.Det är en energieffektiv byggnad med sunda material och med bra ljus-, luft- och ljudförhållanden.De första studenterna flyttade in i början av sommaren 2019 och hösten 2019 öppnade skolan upp för eleverna.

Snabbmeny: Projekt