Publika Byggnader

Gamla lokstallarna – Lund

Förslag till kompletterande bebyggelse vid gamla lokstallarna i Lund.

Förslaget syftar till att bevara och utveckla de gamla lokstallarna som en del i ett helhetsgrepp över den samlade stadsmiljön. Fastigheten norr om lokstallsfastigheten samt hörntomten i kvarteret är tänkt att bebyggas och bilda en helhet med lokstallarna.

De restaurerade lokstallarna kompletteras med ett modernt tillägg som kontrasterar mot de gamla tegelbyggnaderna. De nya lokalerna har utformats för att kunna rymma olika typer av verksamheter.

Snabbmeny: Projekt