Skolor & Förskolor

Gläntans förskola-Malmö

Befintliga lokaler byggs om och anpassas till förskolans speciella behov.

Gläntan är en förskola helt anpassad för barn med flerfunktionsnedsättningar.

Viktigt är att utforma byggnaden med rum som stimulerar barnens sinnen.

Ett spännande och intressant projekt.

Snabbmeny: Projekt