Flerbostadshus

Häradsrätten gruppboende – Lund

Nybyggnad av gruppboende enligt LSS på Ladugårdsmarken i Lund, omfattande sex lägenheter och gemensamma utrymmen.

Programhandlingar, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Snabbmeny: Projekt