Skolor & Förskolor

Katedralskolan – Lund

Ombyggnad av några undervisningssalar på Katedralskolan i Lund.

Lektionssalarna har fräschats upp genom mindre ombyggnader,  nya ljusa ytskikt och ny inredning.

Uppdraget pågår.

Snabbmeny: Projekt