Flerbostadshus

Kronetorp

Del av Kronetorp 1:1, etapp II

Burlövs kommun, Skåne län

 

Vi har medverkat till framtagande av en Samrådshandling för etapp II av Kronetorp 1:1.

 

Förslaget omfattar bl.a bostäder i form av stadskvarter på 4-7 våningar med kvartersgårdar, punkthus och terasshus. Vissa stråk längs de västra kvarteren samt torget, har möjlighet till handel och service i bottenvåningen.

 

Längst i sydost föreslås ett landmärke på 14 våningar för olika typer av verksamheter, som kontor, hotell osv.

I nordost är det tänkt en förskola med en förskolegård som vetter mot den gamla jaktparken.

 

Man har eftersträvat en så bilfri miljö som möjligt, med fokus på gång- och cykeltrafik. Bl.a genom att orientera både boende och besöksparkering i parkeringshus och garage längs den södra delen som vetter mot Kronetorpsvägen.

Snabbmeny: Projekt