Projekt i urval

Lunds botaniska trädgård

LUNDS BOTANISKA TRÄDGÅRD, NYTT PALMHUS OCH CAFÉ

BAKGRUND

Orangeriet byggdes 1864-65, i samband med att Botaniska trädgården anlades. Arkitekt var P C Sörensen, som ritade byggnaden på grundval av skisser, troligen utförda av botanikprofessor J G Agardh.

För att förbättra möjligheterna till en utåtriktad verksamhet samt lösa de unika kottepalmernas behov av utrymme, höjd och klimat, behöver växthusen utvecklas:

– Ett nytt större palmhus ger ökat livsrum åt palmerna samt avsevärt minskat energibehov.

– Förbättrade entréförhållanden och utrymme för samling av grupper och skolklasser.

– En ny cafédel med uteservering ökar attraktionen för besökare i trädgården. Här finns även möjlighet till viss försäljning av plantor, botaniklitteratur mm

 

Snabbmeny: Projekt