Skolor & Förskolor

Malmö Högskola

MALMÖ HÖGSKOLA K3

Ombyggnad av utbildningslokaler och kontor för Malmö Högskola med syftet att samlokalisera institutioner samt skapa bättre studiemiljö och effektivare utnyttjande av lokalerna. 6000m2. Lokalprogram och förslagshandlingar.

Snabbmeny: Projekt