Flerbostadshus

Pjäshallen – Fårösund

Uppdraget har handlat om att förvandla byggnaden till 11 lägenheter och att samtidigt bibehålla dess yttre karaktär.

Huset har delats in i elva långsmala sektioner. Fasadens utseende med portar och fönsterpartier har behållits, men ytterligare portar har lagts till för att få en ingång till varje bostad. Bakom varje port döljer sig en glasfasad och innan för den en lägenhet i tre plan med en boendeyta på ca 140 m2.

Utemiljön har bevarats så intakt som möjligt.

Snabbmeny: Projekt