Skolor & Förskolor

Polhemsskolan – Lund

Ombyggnad av Polhemsskolans matsalar samt ett par undervisningssalar.

Matsal och lektionssalar har fräschats upp genom mindre ombyggnader,  nya ytskikt och ny inredning.

Uppdraget pågår.

Snabbmeny: Projekt