Skolor & Förskolor

Rinnebäckskolan – Kävlinge kommun

Ny skolbyggnad i Kävlinge kommun

Rinnebäckskolans nya lokaler invigdes våren 2019.

Den nya byggnaden  inrymmer fler klassrum samt bibliotek.

 

Snabbmeny: Projekt