Flerbostadshus

Sagostunden – Lund

Vid entrén till studentbostadsområdena Delphi och Kämnärsrätten på Norra Fäladen i Lund planeras ett nytt bostadshus för ca 290 studenter med förskola för ca 90 barn i bottenvåningen. Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan AF Bostäder och Lundafastigheter. Förskolan och studentbostäderna delas med 3D-fastighetsdelning. Byggnadens diagonala sträckning delar tomten i två delar – en del för förskolan mot sydöst och en del för studenterna med terrasser mot kvällssolen i väster.

 

 

Snabbmeny: Projekt