Flerbostadshus

Solfjädern- Kv Merkurius – Klippan

Solfjädern

I centrala Klippan, nära järnvägsstationen, har kommunens bostadsbolag förvärvat en större parkliknande  tomt på ca 5400m2, som man vill exploatera genom att bygga nya flerfamiljshus för en varierande boendekategori.

Vi har fått uppdraget att ta fram ett par olika förslag på utformning av bebyggelsen, med utgångspunkt från kommunens önskemål och behov.

”Solfjädern” består av två sju våningar höga hus i park.

Huset innehåller varierande lägenhetsstorlekar på 2-4Rok. De övre lägenheterna har stora solterrasser varifrån man får fin utsikt över Klippan och dess omgivande natur.

Vi har även gjort ett förslag där sjuvåningshuset kan placeras på tomten som ett enstaka hus i park.

Snabbmeny: Projekt