Kontor

Tieto Malmö

Kv ÖSTERSJÖN 1, MALMÖ

OMBYGGNAD AV KONTOR FÖR TIETO m fl

Sedan år 2001 har vi arbetat med kontorshuset Östersjön 1 i Malmö med återkommande lokalanpassningar och ombyggnader.  En omfattande ombyggnad av hela huset genomfördes 2006-2007 då Tieto önskade samlokalisera alla sina dotterbolag och enheter i Malmö/Lund-regionen till kv Östersjön. Vi arbetade i projektet med lokalprogram och förslagshandlingar i nära samarbete med brukarna samt bygghandlingar och uppföljning under byggtiden. God arbetsmiljö, flexibelt och effektivt utnyttjande av lokalerna och minimal störning av pågående verksamhet var några av de viktigare förutsättningarna. Den ständigt föränderliga organisationen, fick med de nya lokalerna en flexibilitet och generalitet som levde upp till brukarens behov. Under senare år har delar av lokalerna blivit tillgängliga för uthyrning. Vi har då främst arbetat med lokalprogram och hyresgästanpassningar. Nyligen arbetade vi med anpassning av plan 3 för Tieto samt plan 6 för Almi.

Snabbmeny: Projekt