Skolor & Förskolor

Tolvåker och Söderparkskolan – Nybyggnad

Utveckling av Tolvåker- och Söderparkområdet i Kävlinge kommun.

Den gamla delen av Söderparkskolan rivs och en ny skola byggs ihop med Tolvåkerskolan som renoveras.

Skollokalerna blir bättre utrustade och fler flexibla lärmiljöer skapas som kan anpassas efter elevkullarna.

Hela Tolvåkerområdet utvecklas och knyts samman med skola, idrottshall, skolgård och övrig utemiljö som görs mer attraktiv och funktionell.

Snabbmeny: Projekt