Projekt i urval

Vårfruskolan, Lunds kommun, om- och tillbyggnad

Omfattande om- och tillbyggnad av Vårfruskolan i Lund

Vårfruskolan är en F-6 skola för ca 350 elever i centrala Lund. Skolans verksamhet bedrivs för närvarande i tre separata byggnader: Huvudbyggnaden från 1869 med tillbyggnad i början av 1900-talet, matsalsbyggnaden från 1990-talet samt den lilla äldre byggnaden ”Pärlugglan”.

Tillbyggnad – Utformning och omfattning 

Tillbyggnad av den befintliga matsalsbyggnaden, nytt uteförråd samt tillhörande markarbeten.

Den nya tillbyggnaden består huvudsakligen av två våningsplan utformade för skolverksamhet, som inrymmer trapphall, hiss, kapprum, fyra basrum, fyra grupprum, bibliotek, ateljé, två kontorsrum, WC, RWC, samt teknikutrymmen. På ett tredje våningsplan finns fläktrum och utgång till en  härlig takterrass / lekgård med planterings- och odlingslådor.

Ombyggnad av den äldre huvudbyggnaden

Omfattande invändig renovering/ombyggnad för anpassning till dagens moderna skola med krav som  tex. tillgänglighet, brandkrav mm.

Snabbmeny: Projekt