Bostäder

Hjelmsjöstrand

Området Hjelmsjöstrand ligger öster om Örkelljunga tätort mellan den gamla banvallen i norr och Hjälmsjön – Pinnån i söder. Det vackra, böljande natur- och haglandskapet i södersluttningen vid sjön och närheten till Örkelljunga centrum ger området en attraktionskraft som är unik i regionen.

Området erbjuder ett attraktivt boende i nära samspel med naturen och sjön. I planeringen av området har vi tagit stor hänsyn till de befintliga natur- och kulturvärden som platsen erbjuder.

De låglänta dalsträckningarna har lämnats som sammanhängande naturstråk ner mot sjön och fungerar som recipient för dagvattnet. De fina gamla gärdsgårdarna har bevarats och ger karaktär till området.

Vi har arbetat med detaljplanen från planprogram till antagandehandling samt tagit fram olika husförslag.

 

 

 

Snabbmeny: Projekt