Skolor & Förskolor

Sagoeken

Uppe på Norra Fäladen i Lund har vi ritat en helt ny förskola/skola för ca 300 elever samt bostäder för ca 150  studenter.

Det är energieffektiv byggnad med sunda material och med bra ljus-, luft- och ljudförhållanden.

Bygget är i full gång!

Snabbmeny: Projekt