Projekt i urval

Vegalyckan

Mellan studentområdet Studentlyckan och nuvarande Vegaskolan har vi ritat en skola för ca 260 elever på bottenplanet och bostäder för ca 180  studenter på plan 2-5.  Det unika projektet är ett samarbetsprojekt mellan Lundafastigheter och AF Bostäder. Projektet kännetecknas av högt ställda miljömål.

            
       

Snabbmeny: Projekt