Aktuellt - Utvalda projekt

Vegalyckan

Mellan studentområdet Studentlyckan och nuvarande Vegaskolan har vi ritat en ny skola för ca 260 elever på bottenplanet och bostäder för ca 180  studenter på plan 2-5.  Det unika projektet är ett  samarbetsprojekt mellan Lundafastigheter och AF Bostäder. Projektet kännetecknas av högt ställda miljömål.

Artikel i Sydsvenskan den 3 februari 2015.

http://www.sydsvenskan.se/lund/bojt-hus-for-studenter/

 

Artikel i tidningen Lundagård den 20 november.
     
http://lundagard.se/2013/11/20/afb-utokar-med-vegalyckan/
            
          

Artikel i Skånska Dagbladet

Snabbmeny: Projekt